מלגות

מלגות סיוע לסטודנטים חדשים

מידע כללימלגות מוטורולה 2009 גוסטבו הוכמן
הטכניון מעניק מלגות סיוע לסטודנטים מן המניין בכפוף למדיניות חלוקת המלגות שנקבעה. חלוקת המלגות נעשית על-פי קריטריונים שהם סוציו-אקונומיים בעיקרם. המלגות מחולקות אחת לשנה.

הגשת בקשות
כל מועמד/ת לטכניון וסטודנט/ית חדש/ה מוזמן/ת להגיש בקשה למלגה בזמן הרישום ללימודים או בכל מועד אחר עד יום פתיחת שנת הלימודים באתר. לחץ כאן להגשת בקשה למלגה באתר.

הערה: סטודנטים הלוקחים חלק בתוכניות ובמלגות כגון: עתידים לתעשייה, הישגים להייטק, הישג, תוכנית רוטשילד למצוינים וכו', אינם זכאים לסיוע נוסף.

קריטריונים בסיסיים לקבלת המלגה

  • המלגות מוענקות על בסיס מצבו הכלכלי של הסטודנט/ית ושל משפחתו/ה.

מצב כלכלי - הכנסות ברוטו לנפש במשפחת הסטודנט/ית (מכל מקורות ההכנסה הקיימים).

מועדי הגשה
סטודנטים חדשים יכולים להגיש בקשתם למלגת סיוע בכל עת לאחר קליטת מועמדותם לטכניון באתר. לחץ כאן להגשת בקשה למלגה באתר. באתר יש להקיש מספר תעודת זהות ומספר תיק.

אופן מתן התשובות לבקשה למלגת סיוע (חדשים)דקורטיבי
תשובה מיידית לבקשת המלגה ניתנת עם הקבלה לטכניון ונשלחת אוטומטית ממערכות המחשב עפ"י טופס ההצהרה בהרשמה למלגה באינטרנט.

לאחר בדיקת האישורים, נשלח מייל למבקש המלגה, המאשר את קבלת כל האישורים ואת סכום המלגה הסופי שנקבע בהתאם לאישורים שנתקבלו.

בצמוד למועד התשלום הראשון של המלגה, יישלח מייל הסבר לסטודנטים זכאים (בלבד) בחודש דצמבר.

המלגה מועברת ישירות למחלקת חשבונות סטודנטים, והעברת כספי המלגה לחשבון הבנק של הסטודנט/ית מתבצעת בשני מועדים: בסוף דצמבר ובפברואר.

הערה: סטודנט/ית המעוניין/ת לקבל הסבר להחלטה באשר לקבלת המלגה, מוזמן למשרדנו בשעות הקבלה. מטעמי פרטיות, אנו לא משוחחים על ענייני סטודנטים, אלא עם סטודנטים עצמם.

אנו מעודדים תרומה לקהילה ופעולות התנדבות, אך פעילות מסוג זה אינה מחויבת כתנאי לקבלת מלגה.

מכתבי תודה
כל סטודנט המקבל מלגת סיוע חייב בכתיבת מכתב תודה לתורם. פרטים יישלחו לסטודנטים במייל אישי מאגף קשרי ציבור ופיתוח משאבים.

אנו מאחלים לך לימודים מרתקים ומזמינים אותך להסתייע בשירותי דקאנט הסטודנטים!


מלגות סיוע לסטודנטים ותיקים

מטרה
מלגות הסיוע נועדו בראש ובראשונה להקל על הסטודנט/ית בתשלומי שכר הלימוד ו/או בעלויות נלוות. המלגה מוגשת אחת לשנה אקדמית.

מועדי הגשה

  • מלגת שנת לימודים מלאה-

הגשה : מחודש יולי ועד אמצע אוקטובר.

ישלח לכלל הסטודנטים מייל אישי המודיע על מועדי הגשת בקשות למלגת הסיוע – עבור 2 סמסטרים / שנה"ל (נא לעקוב אחר פרסום בדף הפייסבוק ובאתר).

  • מועד אביב-

הגשה : מחודש מרץ ועד אמצע אפריל (בהתאם לפרסומים).

ישלח לכלל הסטודנטים מייל אישי המודיע על מועד הגשת בקשה למלגת הסיוע – עבור 1 סמסטרים / סמסטר אביב (נא לעקוב אחר פרסום בדף הפייסבוק ובאתר).


דקורטיבי

אופן הגשת בקשה למלגה

הרשמה מקוונת עבור סטודנטים ותיקים בהסמכה באתר היחידה לסיוע:

לכל טופס נדרשים מסמכים המפורטים בהנחיות כדלקמן:

הנחיות לצירוף המסמכים הנדרשים:

רווקים – הנחיות למילוי טופס (PDFׂ)
זוגות – הנחיות למילוי טופס (PDF)
משפחות – הנחיות למילוי טופס (PDF)

לתשומת לב:

  • פניות ללא אישורים מתאימים לא תטופלנה!
  • פעילות במסגרת תוכניות תרומה לקהילה ופעולות התנדבות אינן מחויבת כתנאי לקבלת מלגה.

הערה: סטודנטים הלוקחים חלק בתכניות ובמלגות כגון: "שוליך", "IMPACT", "PEF" , "Moshal" , "עתידים לתעשייה", "עתידים", "הישג", תוכנית מצויני עתודה (כגון ברקים ופסגות), "הישגים להייטק", "תכנית למצוינים", "מבטים" וכו' - אינם זכאים לסיוע נוסף.

אופן מתן תשובה לבקשת מלגת סיוע
מתן התשובה למבקשי המלגה נעשה באמצעות מייל אישי, הנשלח בחודש דצמבר. מבקשי מלגה שבקשתם נדחתה – מקבלים תשובה שלילית באמצעות מייל, בצירוף הסבר להחלטה. לבירורים ושאלות ניתן ליצור קשר עם משרדנו בשעות הקבלה.

מטעמי פרטיות, אנו לא משוחחים על ענייני סטודנטים, אלא עם סטודנטים עצמם.

* אופן בקשת ערעור - המועד להגשת ערעור אודות ההחלטה יצוין במייל, הנשלח לאלה שבקשתם נדחתה.

אופן ביצוע תהליך העברת כספי המלגה לחשבון הבנק של המבקש/ת
עם קבלת ההחלטה על גובה המלגה, יועבר זיכוי לחשבון המבקש/ת במחלקת חשבונות סטודנטים.  סכום המלגה מועבר לחשבון הבנק בשני מועדים - מחצית מן הסכום מועברת בתחילת ינואר, והמחצית השנייה מועברת במחצית פברואר.

מכתבי תודה
כל סטודנט, המקבל מלגת סיוע, חייב בכתיבת מכתב תודה לתורם.

מלגות חוץ

 

יחידת הסיוע דואגת להעמיד מלגות מגורמי חוץ לטובת סטודנטים הנזקקים לעזרה כלכלית נוספת, מעבר למלגות הסיוע שניתנות ע"י דקאנט הסטודנטים.

עמותות ותוכניות חיצוניות לטכניון מסייעות במלגות ייחודיות לסטודנטים מקבוצות מגוונות באוכלוסייה. המלגות מיועדות לסיוע בשכר-לימוד, וחלקן גם מסיעות במימון עליות הקיום במהלך תקופת הלימודים.

קבלת תמיכה באמצעות מלגות מגורמי חוץ מותנית בהמלצת צוות היחידה לסיוע, לאחר שקוימה פגישת ייעוץ עם הסטודנט בנושא.

רשימת מלגות חוץ:

טבלת מלגות חוץ המספקת תיאור וקישור למידע נוסף עבור כל מלגה.
שם המלגהתיאוראתר אינטרנט
תוכנית המלגות של אינטלגובה המלגה הינו 10,000 ₪ למימון שכר לימוד.
התכנית מיועדת לסטודנטים לתואר ראשון ושני הלומדים בפקולטות: מדמ"ח, הנדסת חשמל, הנדסת חומרים, הנדסת מכונות, פיסיקה והנדסה כימית. משנת הלימודים השנייה, ולהם יתרת לימודים של שנה או יותר.
סטודנטים שיקבלו מלגה מטעם אינטל, לא יוכלו לקבל מלגה נוספת מהטכניון, למעט סטודנטים הזכאים לקבל מלגה טכניונית בסכום העולה על מלגת אינטל.
אלה יוכלו לקבל השלמה מהטכניון, כך שיקבלו את מלוא זכאותם.
המועד האחרון להגשת הבקשות בהתאם לפרסום.
לפרטים נוספים והגשת בקשות-
https://jobs.intel.com/page/show/israel-scholarship-program
אינטל
קרן "הישג"מיועד לחיילים בודדים. הגשת בקשה באתר של אגודה למען החייל. קרן "הישג"
תכנית המלגות IMPACT המלגה מיועדת לחיילים משוחררים מהמערך הלוחם בעלי תעודת שחרור בצבע זהב או כסף, על בסיס מצב סוציו-אקונומי. גובה המלגה 4000$ לכל שנת לימוד ועד 4 שנים.
ההרשמה למלגה פתוחה (גם טרם הרישום לאונ') החל מה 1.3 בכל שנה ונסגרת ב- 31.5.
לפרטים בקישור, טל. 03-9698855
תוכנית המלגות IMPACT
קרן גרוסמיועד לחיילים משוחררים.קרן גרוס
קרן אייסףהקרן הבינלאומית לחינוך הינה ארגון חברתי ציוני, הפועל לשוויון הזדמנויות באמצעות השכלה גבוהה ופיתוח מנהיגות אקדמית-חברתית. הקרן תומכת בסטודנטים חדשים וסטודנטים שלמדו עד שני סמסטרים, עדיפות למשרתי שרות צבאי/לאומי/אזרחי מלא, המגיעים מהפריפריה הכלכלית והחברתית של ישראל. המלגה מותנית בהשתתפות בתוכנית מנהיגות ומעורבות חברתית. מלגאי הקרן מקבלים מלגה בגובה 25,000 ₪. פרטים נוספים והרשמה באתר הקרן.

קרן אייסף
תוכנית עתידיםמיועד לבני נוער מהפריפריה.תוכנית עתידים
תוכנית עתידים לתעשייההתוכנית מיועדת לבוגרי שרות צבאי תושבי הפריפריה. תוכנית עתידים לתעשייה
מלגת מפעל הפיסמלגה מטעם מפעל הפיס.מלגת מפעל הפיס
מלגה לתושבי נשר עיריית נשר בשיתוף עם הטכניון מעניקה מלגות לסטודנטים תושבי נשר הלומדים לתואר ראשון. סטודנטים תושבי נשר שמשפחתם מתגוררת בנשר ו/או שמתגוררים בנשר מעל 3 שנים, הטיפול בבקשות נעשה אחת לשנה. למידע נוסף לחץ כאן
קרן בני ירושליםהקרן מיועד לסטודנטים המתגוררים בירושלים וסביבתה הקרובה. מועד הגשת המלגה יפורסם בלוח המודעות ובדף הפייסבוק של לשכת דיקן הסטודנטים
קרן זאביקמיועד ליוצאי סיירת צנחנים. קרן זאביק
מלגת היא"סמיועד לסטודנטים שהשלימו לפחות סמסטר לימודים מלא, עולים חדשים. הנחיות וטופס בקשה באתר הקרן.מלגת היא"ס
מלגת משרד החינוך לסטודנטים בדואיםהמלגה מיועדת לסטודנטים בדואים. מועד הגשת המלגה יפורסם בלוח המודעות ובדף הפייסבוק של לשכת דיקן הסטודנטים.מלגת משרד החינוך לסטודנטים בדואים
מקרן "בני מערוף" למען הדרוזים מלגה מיועדת לסטודנטים דרוזים הלומדים שנה שנייה ומעלה. סטודנטים עתודאים ומקבלי מלגות אימפקט, פר"ח ומעורבות חברתית אינם זכאים למלגה ובקשתם לא תדון כלל. מועד הגשת המלגה יפורסם בלוח המודעות ובדף הפייסבוק של לשכת דיקן הסטודנטים
מלגות משרד החינוך לסטודנטים דרוזים וצ'רקסים מלגת משרד החינוך לסטודנטים דרוזים וצ'רקסים.מלגת משרד החינוך לסטודנטים דרוזים וצ'רקסים
מענקים והלוואות של משרד החינוך המועצה להשכלה גבוהה ומשרד החינוך מעניקים מלגות סיוע לסטודנטים אזרחי ישראל או תושבי קבע שאינם מקבלים סיוע ולומדים לתואר ראשון . מענקים והלוואות של משרד החינוך
קרן ענבר
קרן לעידוד עבודות מחקר ומעשים ראויים לציון בתחום חקר הטרור ודרכי ההתמודדות עמו. קרן ענבר
מלגת ארגון יוצאי מרכז אירופה ארגון יוצאי מרכז אירופה מעניק מלגות לימודים. המלגה מיועדת ליוצאי מרכז אירופה (מארצות דוברות גרמנית) וצאצאיהם, החל מהשנה השנייה לתואר ראשון. פרטים נוספים ניתן לקבל באתר הארגון .מלגת ארגון יוצאי מרכז אירופה
מענק השתתפות במימון לימודים לילדי נכי צה"לאגף השיקום של משרד הביטחון מעניק מענק השתתפות במימון לימודים אקדמאים לילדי נכים עפ"י הוראת אגף השיקום מס'80.21.מענק השתתפות במימון לימודים לילדי נכי צה"ל
מושלתוכנית מושל הינה תוכנית מלגות פרטית של היזם ואיש ההייטק מרטין מושל.
התוכנית מספקת מעטפת ייחודית לסטודנטים בעלי יכולות, נחישות ומוטיבציה המגיעים מרקע כלכלי מאתגר ביותר ושואפים לחולל שינוי בחייהם ובחיי משפחותיהם.
התוכנית מכוונת תעסוקה ומכשירה את בוגריה במפגשים, סדנאות, הרצאות וליווי אישי לקראת כניסה אופטימלית למקצוע והתחום אותו בחרו ללמוד.
התוכנית תומכת בסטודנטים במקצועות ההנדסה, מדעי המחשב, ורפואה. לרשימה מפורטת של החוגים בהם התוכנית תומכת בטכניון נא הקש כאן (PDF)

מאות בוגרי התוכנית בארץ ובעולם מרכיבים קהילת בוגרים משמעותית ודינאמית המהווה מודל לחיקוי, למנהיגות ומצוינות בחברה הישראלית ומעבירה את החזון וערכי התוכנית הלאה לדורות הבאים.
תוכנית מושל הינה תוכנית פלורליסטית המאמינה בשוויון הזדמנויות ופתוחה לכלל המגזרים הדעות והאמונות באוכלוסייה.

הנך מוזמן להיכנס לאתר של תוכנית מושל
מושל
רשם הקרנותהאתר הרשמי של רשם הקרנות המפרסם מידע אודות קרנות המעניקות מלגות ופרטים על דרך קבלתן.רשם הקרנות
מלגת אירתקאמלגות לסטודנטים לתואר ראשון בני החברה הערבית, הדרוזית והצ’רקסית. הרשמה למלגה מתבצעת באתר המל"ג. באתר ניתן לראות את רשימת תחומי הלימוד המועדפים, אופן בחירת הזכאים ותנאי הסף וקישור לטופס הרישום של המלגה.מלגת אירתקא
הקרן לעידוד השכלה גבוהה בפריפריהמיועד לסטודנטים איכותיים מאוכלוסיית הפריפריה שהשתחררו משירות צה"ל/ שירות לאומי/ שירות אזרחי אחרי ה- 1.1.2010. סך המלגה הינו בגובה התשלום ששולם למוסד הלימודים ולא יעלה על 10,200 ₪ עבור כל שנת הלימודים. פרטים מלאים ניתן לראות באתר.הקרן לעידוד השכלה גבוהה בפריפריה