הלוואות

מערכת בקשות להלוואות לשנה"ל תשפ"א תהיה פתוחה עד סוף ספטמבר.

יש לממש הלוואות עד 30.9.2021.

מערכת הבקשות להלוואות לשנה"ל תשפ"ב תיפתח ב- 24.10.21.

 

דקורטיבי

 • ניתן להגיש בקשה להלוואות מדי שנה, בנוסף לבקשת מלגות.
 • סטודנטים רשאים לקבל מספר הלוואות במהלך תקופת לימודיהם.

הלוואה מיוחדת לסיוע בהתמודדות עם משבר הקורונה

מטרה - ההלוואות מיועדות לעזרה בהתמודדות עם משבר הקורונה.

החל מ – 1 בנובמבר 2020 ניתן להגיש בקשת להלוואה באמצעות טופס בקשה מקוון.

 • ההלוואה הינה עד – 20,000 ₪
 • ערוץ ההלוואה המיוחד מיועד לסטודנטים בתואר ראשון כולל סטודנטים לרפואה וארכיטקטורה עד וכולל שנה שישית.

תנאי ההלוואה - ההלוואות ניתנות בתנאים נוחים במיוחד, ההלוואה ניתנת ללא מבחני הכנסה, ללא ריבית וללא הצמדה

תשובה לבקשה - ניתנת במייל חוזר על ידי קרן מלווה.

ניתן לקחת הלוואה בערוץ זה פעם אחת בלבד.

לקיחת הלוואה בערוץ זה לא תמנע בקשה להלוואה בערוץ הרגיל הקיים בטכניון.

ניתן להגיש בקשה להלוואה ולממש אותה החל מה-1 לנובמבר 2020 ועד ל30 לספטמבר 2021. 

 

לינק למערכת הגשת הבקשות המקוונת

דף הסבר להגשת בקשה להלוואות קרן מלווה - תשפ"א (PDF)

 

הלוואות מקרן מלווה

מטרה - ההלוואות מיועדות בעיקר לעזרה בתשלום שכר-לימוד + שכר-דירה.

הגשת בקשת הלוואה מתבצעת באמצעות טופס בקשה מקוון.

שני מסלולי הלוואה:

 • הלוואה מקרן מלווה רגילה עד - 18,000 ₪ ניתן לקבל בכל אחת משנות הלימודים.
 • הלוואה מיוחדת המוחזרת לאחר תום הלימודים עד - 10,000 ₪ בשנה, אותה ניתן לקבל עד פעמיים במהלך הלימודים בנוסף להלוואת קרן מלווה הרגילה.

תנאי ההלוואה - ההלוואות ניתנות בתנאים נוחים במיוחד, ללא ריבית וצמודים ב-95% לעליית המדד.

ההחזר ההלוואה הרגילה
- החל משנה לאחר קבלת ההלוואות ועד 12 חודשים לאחר תום הלימודים.
החזר ההלוואה המיוחדת  - יחל לאחר תום הלימודים.

תשובה לבקשה - ניתנת במייל חוזר על ידי קרן מלווה.

ניתן יהיה להגיש בקשה להלוואה לשנת תשפ"א החל מיום פתיחת שנת הלימודים.

לינק למערכת הגשת הבקשות המקוונת

דף הסבר להגשת בקשה להלוואות קרן מלווה - תשפ"א (PDF)


קרן הסיוע לסטודנטים המשותפת למועצה להשכלה גבוהה ולמשרד החינוך והתרבות

 • מטרה - הקרן מעמידה לרשות סטודנטים שהם בעלי מעמד של תושבי קבע בארץ הלומדים בתואר ראשון הלוואות לסיוע בשכר לימוד.
 • הקריטריונים לקבלת ההלוואה - מצב סוציו-אקונומי, שיוך גיאוגרפי (אזורי עדיפות לאומית או שכונות שיקום), מצב משפחתי, שירות צבאי או לאומי, נתונים מיוחדים וכן גובה שכר לימוד בו מחויבים הסטודנטים בשנת הפנייה לקרן.
 • מועד הגשת הבקשה - הגשת בקשות עד סוף חודש דצמבר.
 • גובה ההלוואה - עד 2,000$ בשקלים.
 • תנאי ההלוואה - מתפרסמים על ידי משרד החינוך והתרבות במהלך חודש דצמבר, באתר לשכת דיקן הסטודנטים ובאתר משרד החינוך.

תנאי ההלוואה הינם ללא ריבית, בהצמדה מלאה למדד המחירים לצרכן.
כמו כן, הסטודנטים רשאים לקבל מספר הלוואות במשך שנות לימודיהם.
החזר ההלוואה יתפרש על 36 תשלומים חודשיים החל משנתיים ממועד סיום הלימודים.