הלוואות

דקורטיבי

  • ניתן להגיש בקשה להלוואות מדי שנה, בנוסף לבקשת מלגות.
  • סטודנטים רשאים לקבל מספר הלוואות במהלך תקופת לימודיהם.

הלוואות מקרן מלווה

מטרה - ההלוואות מיועדות בעיקר לעזרה בתשלום שכר-לימוד + שכר-דירה.

החל מיולי 2019 יש להגיש בקשת הלוואה באמצעות טופס בקשה מקוון.

שני מסלולי הלוואה:

  • הלוואה מקרן מלווה רגילה עד - 18,000 ש"ח אותה ניתן לקבל בכל אחת משנות הלימודים.
  • הלוואה מיוחדת המוחזרת לאחר תום הלימודים עד - 10,000 ש"ח בשנה, אותה ניתן לקבל עד פעמיים במהלך הלימודים בנוסף להלוואת קרן מלווה הרגילה.

תנאי ההלוואה - ההלוואות ניתנות בתנאים נוחים במיוחד, ללא ריבית וצמודים ב-95% לעליית המדד.

ההחזר ההלוואה הרגילה
- החל משנה לאחר קבלת ההלוואות ועד 12 חודשים לאחר תום הלימודים.
החזר ההלוואה המיוחדת  - יחל לאחר תום הלימודים.

תשובה לבקשה - ניתנת במייל חוזר על ידי קרן מלווה.

ניתן יהיה להגיש בקשה להלוואה לשנת תש"פ החל מיום פתיחת שנת הלימודים (23.10.19).

לינק למערכת הגשת הבקשות המקוונת

דף הסבר להגשת בקשה להלוואות תש"פ (PDF)

 

קרן הסיוע לסטודנטים המשותפת למועצה להשכלה גבוהה ולמשרד החינוך והתרבות

  • מטרה - הקרן מעמידה לרשות סטודנטים שהם בעלי מעמד של תושבי קבע בארץ הלומדים בתואר ראשון הלוואות לסיוע בשכר לימוד.
  • הקריטריונים לקבלת ההלוואה - מצב סוציו-אקונומי, שיוך גיאוגרפי (אזורי עדיפות לאומית או שכונות שיקום), מצב משפחתי, שירות צבאי או לאומי, נתונים מיוחדים וכן גובה שכר לימוד בו מחויבים הסטודנטים בשנת הפנייה לקרן.
  • מועד הגשת הבקשה - הגשת בקשות עד סוף חודש דצמבר.
  • גובה ההלוואה - עד 2,000$ בשקלים.
  • תנאי ההלוואה - מתפרסמים על ידי משרד החינוך והתרבות במהלך חודש דצמבר, באתר לשכת דיקן הסטודנטים ובאתר משרד החינוך.

תנאי ההלוואה הינם ללא ריבית, בהצמדה מלאה למדד המחירים לצרכן.
כמו כן, הסטודנטים רשאים לקבל מספר הלוואות במשך שנות לימודיהם.
החזר ההלוואה יתפרש על 36 תשלומים חודשיים החל משנתיים ממועד סיום הלימודים.
ניתן לרכוש את טפסי הבקשה כחודש לאחר פתיחת שנת הלימודים בחנות "מיכלול" בקמפוס.