הלוואות קרן מלווה טכניוני

מטרה - ההלוואות מיועדות בעיקר לעזרה בתשלום שכר-לימוד + שכר-דירה.
מועד ומקום הגשת הבקשה - יש להגיש החל מפתיחת שנת הלימודים, למשרד היחידה לסיוע.
גובה ההלוואה - עד כ- 18,000 ₪.
תנאי ההלוואה - ההלוואות ניתנות בתנאים נוחים, ללא ריבית וצמודים ב-95% לעליית המדד.
ההחזר החל משנה לאחר קבלת ההלוואות ועד 12 חודשים לאחר תום הלימודים.
תשובה לבקשה - ניתנת בתום כשבועיים ימים מיום הגשת הבקשה.
ניתן להוריד טופס בקשה להלוואה לשנה"ל, לתנאי ההלוואה והנחיות למילוי הטופס לחץ כאן.

  • ניתן להגיש בקשה להלוואות מדי שנה, בנוסף לבקשת מלגות.
  • סטודנטים רשאים לקבל מספר הלוואות במהלך תקופת לימודיהם.
  • סטודנטים רשאים להגיש בקשות למגוון הלוואות במהלך שנת הלימודים. מידע נוסף על מגוון ההלוואות ניתן לקרא כאן.