מלגת שטיין לשנה"ל תשפ"ב

היחידה לסיוע מודיעה על פתיחת ההרשמה למלגת שטיין לשנה"ל תשפ"ב.

המלגה מיועדת לסטודנטים/יות בלימודי הסמכה המתנדבים/ות בתחום ההגנה על הסביבה.

גובה המלגה המוענקת עד 10,000 ₪ לשנה.

יש להגיש מועמדות באמצעות המייל- tdean@technion.ac.il ולצרף את טופס הבקשה והאסמכתאות:

צילום ת.ז כולל ספח פתוח + אישור פעילות בתחום איכות הסביבה.

ההרשמה למלגה עד לתאריך- 1.02.2022

*רק בקשות מלאות לרבות צירוף המסמכים הנלווים יועברו לבדיקה.