מלגות מטעם הקרן למען בני ירושלים בטכניון – שנה"ל תשפ"ב

היחידה לסיוע והוועדה הציבורית של ה"קרן למען בני ירושלים בטכניון" מודיעה בזאת על הענקת מלגות לסטודנטים/ות בני/ות ירושלים, הלומדים/ות בטכניון ומתגוררים/ות בירושלים ו/או סביבתה הקרובה (אזור חיוג 02).

לתשומת ליבכם/ן, המלגות אינן מיועדות לסטודנטים/ות בלימודי המשך ולימודי חוץ.

הטופס למילוי הבקשה (DOCX)

יש למלא את הטופס עד 10.3.2022 ולהעבירו חתום בליווי המסמכים במייל ל- milgaonline@technion.ac.il

 לתשומת ליבכם, טפסים אשר לא ימולאו כנדרש ולא יצורפו אליהם כל המסמכים המבוקשים- לא יוגשו לוועדה.

לשאלות ובירורים בנושא המלגה ניתן לפנות למשרדי הקרן- 03-6951763