מלגת ההקדש הציבורי ע"ש סטלה ארנשטיין ז"ל לשנת תשפ"ב

היחידה לסיוע מודיעה על פתיחת ההרשמה למלגת ההקדש הציבורי ע"ש סטלה ארנשטיין ז"ל לשנת תשפ"ב.

המלגה מיועדת לסטודנטים/ות הלומדים/ות בפקולטה לרפואה, העוסקים במחקר בתחום הגרונטולוגיה, יוצאי צבא, הזקוקים לסיוע כלכלי.

הגשה נעשית באמצעות מילוי ההצהרה (כולל חתימה) וטופס פרטים אישיים, בצירוף צילום תעודת שחרור או תעודת מילואים וצילום תעודות הזהות כולל ספח פתוח.

המעוניינים/ות להגיש מועמדות למלגה מתבקשים/ות למלא את הטפסים כנדרש ולהחזירם בליווי המסמכים הדרושים למדור מלגות עד 20.12.2021, למייל