קרן בני מערוף לדרוזים לשנת תשפ"ב

היחידה לסיוע מודיעה על פתיחת קרן בני מערוף לדרוזים לשנת תשפ"ב.

המלגה מיועדת לסטודנטים/ות בני/ות העדה הדרוזית אשר לומדים/ות מדעים מדויקים.

סטודנטים/ות עתודאים/ות, מלגאי/ות עתידים ומלגאי/ות אימפקט אינם/ן זכאים/ות למלגה מהקרן.

המועד האחרון להגשת הבקשה הינו 31.12.2021.

על מנת להגיש בקשה, יש לאסוף את טופס הבקשה המקורי מהיחידה לסיוע בבניין פישבך (באגף הצמוד לאולמן), ולשלוח אותו בדואר רגיל בלבד בצירוף המסמכים הדרושים לכתובת:

חאתם חסון

ת"ד 5

שפרעם 20200

יש לשלוח טופס בקשה מקורי בלבד.