מלגת קרן ללימודים ומחקר בענף הבנייה והקהילה תשפ"ב

היחידה לסיוע מודיעה על פתיחת מלגת קרן ללימודים ומחקר בענף הבנייה והקהילה תשפ"ב.

המלגה מיועדת עבור סטודנטים/יות הלומדים/ות בהנדסה אזרחית.

לא תחולקנה מלגות לתלמידי אדריכלות, ארכיטקטורה ועיצוב פנים.

קבלת המלגה מותנית בהשתתפות חד פעמית בפרויקט תרומה לקהילה למשך מספר שעות.

תאריך אחרון להגשת הבקשה 25.11.2021.

קישור למילוי טופס הבקשה המקוונת 

להבהרות ושאלות ניתן לפנות בדוא"ל.