מערכת הגשת הבקשות המקוונת למלגת סיוע לסטודנטים/ות חדשים/ות בסמסטר חורף תשפ"ב תיסגר ב–30.11.2021.

מערכת הגשת הבקשות המקוונת למלגת סיוע לסטודנטים/ות חדשים/ות בסמסטר חורף תשפ"ב תיסגר ב–30.11.2021.

לא ניתן יהיה להגיש מסמכים לאחר סגירת המערכת.