מלגת פר"ח טכניון לשנת תשפ"ב

היחידה לסיוע מודיעה על פתיחת מלגת פר"ח טכניון לשנת תשפ"ב

הזכאים/ות יקבלו מלגה בגובה 6,500 ש"ח.

סטודנטים/ות העומדים/ות בתנאים יקבלו מלגה מוגדלת בשיתוף עם פייס ועיריית נשר על סך 10,000 ש"ח.

המשרתים/ות במילואים בהיקף שנתי של 10 ימים ומעלה, יהיו זכאים/ות לתוספת של 2,600 ש"ח.

המלגה מותנית בהתנדבות.

לפרטים והרשמה: 077-871244

perachte@gmail.com