מלגת חברותא לשנת תשפ"ב

היחידה לסיוע מודיעה על פתיחת ההרשמה למלגת חברותא לשנת תשפ"ב.

במסגרת המלגה, הסטודנטים/ות ישתתפו במפגשי לימוד שבועיים במגוון נושאים.

הזכאים/ות יקבלו מלגה בגובה של עד 5,000 ₪.

קישור להרשמה

למידע נוסף (PNG)