מערכת ההרשמה למלגות סיוע לסטודנטים ותיקים לשנת תשפ"ב - פתוחה

ההרשמה למלגות סיוע לסטודנטים ותיקים פתוחה עד  ה-21.10.2021.

לאחר מועד זה יהיה ניתן להגיש בהליך מאוחרים לפני פתיחת סמסטר אביב בזכאות של עד 50% מגובה מלגה.

קישור למידע נוסף ולהגשת בקשה למלגת סיוע לסטודנטים ותיקים