מלגה לתושבי פריפריה לשנת תשפ"א

היחידה לסיוע מודיעה על פתיחתה של מלגה לתושבי פריפריה לשנת תשפ"א.

המלגה מיועדת לסטודנטים/ות לתואר ראשון, משוחררים/ות ומסיימי/ות שירות לאומי אשר מילאו את מלוא תקופות השירות הנדרשות בחוק ואשר כתובתם/ן ב-5 מתוך 6 השנים האחרונות לפני מועד תחילת הלימודים היא באזורים בעלי עדיפות לאומית, כהגדרתם בחוק.

הזכאות להטבה הנ"ל הינה החל מ-3 חודשים טרם סיום השירות הסדיר ולמשך 5 שנים מיום סיום השירות הסדיר.

משרתי מילואים פעילים וחיילים בודדים משוחררים, יהיו זכאים להטבה עד 10 שנים מיום סיום שירותם הסדיר.

סטודנטים/ות זכאים/ות יקבלו מלגה בסך שכר הלימוד לשנת הלימודים הראשונה אשר לא יעלה על 10,198 ₪ ובקיזוז מלגות שאינן מלגות התנדבות.

ניתן להגיש בקשות עד 31.7.21.

לרישום ולמידע נוסף