מלגת הדרכה של ארגון "נוער לתת" לשנת תשפ"ב

היחידה לסיוע מודיעה על פתיחת מלגת הדרכה של ארגון "נוער לתת" לשנת תשפ"ב.

במסגרת המלגה, מוצעים שני סוגי תפקידים: מדריך/ה ורכז/ת.

המדריכים/ות יעבדו עם קבוצות נוער פעמיים בשבוע לאורך שנת הלימודים בהיקף של 5 שעות שבועיות.

המדריכים/ות יקבלו מלגה בסך 10,000 ₪ תמורת 170 שעות שנתיות.

הרכז/ת יהיה האחראי/ת, היוזם/ת והמוציא/ה לפועל את תכני הפעילות והפרויקטים הסניפיים בהיקף של 8 שעות שבועיות.

הרכז/ת ת/יקבל מלגה בסך 14,000 ₪ תמורת 250 שעות שנתיות.

קישור למידע נוסף ולהגשת מלגה:

https://www.latet.org.il/scholarship/