מלגת הקרן ע"ש פאלק לסטודנטים עיוורים ולקויי ראייה

היחידה לסיוע מודיעה על פתיחת מלגת הקרן ע"ש פאלק לסטודנטים/ות עיוורים/ות ולקויי/ות ראייה.

המלגה מיועדת לסטודנטים/ות עיוורים/ות או בעלי/ות לקות ראיה (בעלי/ות תעודת עיוור או אישור מביטוח לאומי בגין לקות ראיה בגובה 40% ומעלה) הלומדים/ות לתואר אקדמי או הנדסאי.

במסגרת המלגה, הסטודנט/ית י/תשתתף בהתנדבות קהילתית בהיקף של 40 שעות.

סטודנט/ית זכאי/ית י/תקבל מלגה בגובה $1,000 (בכפוף לשער הדולר ביום התשלום).

למידע נוסף (DOCX)