מלגות מטעם הקרן למען בני ירושלים בטכניון – שנה"ל תשפ"א

היחידה לסיוע והוועדה הציבורית של ה"קרן למען בני ירושלים בטכניון" מודיעה בזאת על הענקת מלגות לסטודנטים/ות בני/ות ירושלים, הלומדים/ות בטכניון ומתגוררים/ות בירושלים ו/או סביבתה הקרובה (אזור חיוג 02).

יש למלא את הטופס ולהעבירו חתום בליווי המסמכים במייל ל- milgaonline@technion.ac.il

לתשומת ליבכם, טפסים אשר לא ימולאו כנדרש ולא יצורפו אליהם כל המסמכים המבוקשים- לא יוגשו לוועדה.

יש להגיש את הטופס והמסמכים עד 5.3.2021.

טופס פרטים אישיים (WORD)