מועד מאוחרים לבקשת מלגת סיוע לסטודנטים ותיקים לשנת תשפ"א

היחידה לסיוע מודיעה על מועד מאוחרים למלגות סיוע לשנה"ל תשפ"א.

המלגה מיועדת לסטודנטים/ות ותיקים/ות שהחלו את לימודיהם/ן לפני תשפ"א וטרם הגישו בקשה למלגה השנה.

הגשת בקשה למלגה תתבצע באופן מקוון באתר היחידה לסיוע.

מועדי הגשת הבקשה: 26.1.2021 – 18.3.2021

טופס ללא האסמכתאות הנדרשות לא יטופל!