מועד ערעורים לסמסטר חורף תשפ"א

היחידה לסיוע מודיעה על פתיחת מועד הערעורים למלגות הסיוע תשפ"א.

ניתן להגיש ערעור, בצירוף מסמכים מאמתים -

א. אם חל שינוי בנתונים מאז הגשת הבקשה.

ב. אם קיימים נתונים חריגים או כאלה שלא נלקחו בחשבון בבקשה.

 למידע נוסף (PDF)

את הטופס (DOCX) יש לשלוח למייל milgaonline@technion.ac.il

מועד אחרון להגשת עירעור - 14.1.2021