הארכת מועד ההרשמה למלגות משרד החינוך תשפ"א

היחידה לסיוע מודיע על הארכת מועד ההרשמה למלגות משרד החינוך לשנת תשפ"א.

מועד ההרשמה לקבלת סיסמא הוארך עד יום ראשון הקרוב - 15.11.2020

יש לצרף תצלום תעודת זהות וספח מקוריים. ולציין את הפרטים כפי שמופיע בתעודת הזהות!

מועד אחרון להגשת הבקשות: יום חמישי 3.12.2020.

קישוור למערכת בקשות המלגה