הלוואה מיוחדת לסיוע בהתמודדות עם משבר הקורונה לשנת תשפ"א

היחידה לסיוע מודיעה על פתיחת מערכת הבקשות להלוואות לסיוע בהתמודדות עם משבר הקורונה לשנת תשפ"א.

ניתן לקבל הלוואה זו פעם אחת בלבד בסכום של עד 20,000 ₪.

ערוץ ההלוואה המיוחד מיועד לסטודנטים בתואר ראשון כולל סטודנטים לרפואה וארכיטקטורה עד וכולל שנה שישית.

ההלוואה ניתנת ללא מבחני הכנסה, ללא ריבית וללא הצמדה.

ניתן להגיש בקשה להלוואה עד 31 בינואר 2021.

לינק למערכת הגשת הבקשות המקוונת

דף הסבר להגשת בקשה להלוואות קרן מלווה - תשפ"א (PDF)