הטיפול בהלוואות לשנה"ל תש"פ הסתיים

הטיפול בהלוואות לשנה"ל תש"פ הסתיים

ניתן להגיש בקשות להלוואות קרן מלווה לשנה"ל תשפ"א

החל מיום פתיחת שנה"ל – 21.10.2020