מלגת סיוע לסטודנטים ותיקים לשנה"ל תשפ"א

היחידה לסיוע מודיעה על פתיחת ההרשמה למלגות הסיוע לסטודנטים ותיקים לשנה"ל תשפ"א.

מועדי ההגשה הינם – 01.07.2020 –23.10.2020

הגשת הבקשה למלגת הסיוע מתבצעת באופן מקוון באתר היחידה לסיוע – /

דף ההסבר והאישורים הנדרשים לבקשת המלגה מופיעים בדף ההנחיות באתר היחידה.