עדכון בנושא הלוואות מקרן מלווה

היחידה לסיוע מודיעה שלאור המצב, הטכניון אישר שלא יבוצע התשלום הבא של קרן מלווה בתאריך 10.04.2020
בשלב זה, החזרים יידחו בחודש אחד.