מלגה מטעם קרן המלגות ע"ש תומר דוידסקו ז"ל

היחידה לסיוע מודיעה על מועד פתיחת ההגשות למלגה מטעם קרן המלגות ע"ש תומר דוידסקו ז"ל.

המלגה מיועדת לסטודנטים/ות לרפואה המתמודדים עם קשיים הקשורים בבריאותם האישית ו/או במוגבלות פיזיות.

מבין המועמדים, עדיפות תינתן לסטודנטים הזקוקים לסיוע כלכלי.

זכאים להגיש בקשה למלגה גם סטודנטים שקיבלו בעבר מלגה מטעם משפחת דוידסקו או מלגות סיוע אחרות.

יש לשלוח את הטופס עד יום ב' 2.3.2020 למייל:

tdean@technion.ac.il

טופס פרטים אישיים (WORD)