מלגות משרד החינוך - הארכה להגשת בקשה לסיוע לשנה"ל תש"פ

היחידה לסיוע מודיעה על החלטת משרד החינוך להאריך את תקופת הגשת הבקשות לסיוע לשנה"ל תש"פ.

מערכת הגשת הבקשות תיסגר ב-5/1/2020.