הקרן ע"ש ד"ר שאול רומנו ורעייתו וינקה רומנו ז"ל

נפתחה ההרשמה למלגה של הקרן ע"ש ד"ר שאול רומנו ורעייתו וינקה רומנו ז"ל.

המלגה מיועדת לסטודנטים מצטיינים מהפקולטה לרפואה מהשנה השנייה ללימודיהם ומעלה, אשר עושים עבודה התנדבותית (60 שעות בשנה, לפחות).

עדיפות תינתן לזקוקים לתמיכה על רקע סוציואקונומי.

הקרן מעניקה מדי שנה כ-10 מלגות לימודים, בגובה של 6,000 ₪, כל אחת.

את טפסי הבקשה והמסמכים יש למלא ולשלוח למייל: romano@samuel-law.com

ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך - 19/01/2020.

טפסי בקשה למלגה (WORD)

רשימת המסמכים הנדרשים (PDF)