מלגות שטיין לסטודנטים המתנדבים בתחום ההגנה על הסביבה לשנה"ל תש"פ

היחידה לסיוע מודיעה על פתיחת ההרשמה למלגת שטיין לשנה"ל תש"פ.

המלגה מיועדת לסטודנטים/יות בלימודי הסמכה המתנדבים בתחום ההגנה על הסביבה.

גובה המלגה המוענקת עד 10,000 ₪ לשנה.

יש להגיש מועמדות באמצעות המייל- tdean@technion.ac.il ולצרף את טופס הבקשה והאסמכתאות: (קישור)

צילום ת.ז כולל ספח פתוח + אישור פעילות בתחום איכות הסביבה.

ההרשמה למלגה עד לתאריך-  20.12.2019

*רק בקשות מלאות לרבות צירוף המסמכים הנלווים יועברו לבדיקה.