הגשת בקשות להלוואות לשנה"ל תש"פ

מערכת הגשת הבקשות להלוואות לשנה"ל תש"פ תיפתח ביום פתיחת שנה"ל (23.10.2019)