תוכנית מרום לעידוד מצוינות אקדמית בקרב סטודנטים יוצאי אתיופיה

החלה ההרשמה לתוכנית מרום לעידוד מצוינות אקדמית בקרב סטודנטים יוצאי אתיופיה.

המלגה מיועדת לסטודנטים יוצאי אתיופיה בשנה א' לתואר ראשון או שני.

המלגה תחולק תוך התחשבות במצב סוציו-אקונומי, מקצועות לימוד נבחרים לפי החלטת ועדת ההיגוי ואחים סטודנטים הלומדים במוסדות מוכרים ע"י מל"ג.

ההרשמה עד ה- 5.10.2019.

לרישום לתכנית (לינק).