דיקן הסטודנטים וצוות הדיקנט מאחלים לכל הסטודנטים שנה טובה ומאושרת!