מערכת מקוונת לבקשת הלוואות קרן מלווה

החל מיולי הושקה מערכת מקוונת חדשה לבקשת הלוואות.

מעתה, יש להגיש בקשות להלוואות באופן מקוון, באמצעות המערכת החדשה.

כניסה לטופס ההלוואה באמצעות הזדהות רגילה למערכות הטכניון.

לינק לטופס בקשת הלוואה מקרן מלווה (לינק)

קרן מלווה דף הסבר תשעט (PDF)