מלגת סיוע לסטודנטים ותיקים תש"פ

נפתחה ההרשמה למלגת סיוע לסטודנטים/יות בהסמכה לשנה"ל תש"פ!

המלגה מיועדת לסטודנטים/יות ותיקים שהחלו ללמוד לפני תש"פ.

הגשת בקשה למלגה מתבצעת ONLINE באתר היחידה לסיוע - לחצו כאן

מועד הגשת הבקשות: 01.07.2019 – 22.10.2019

טופס ללא האסמכתאות הנדרשות לא יטופל!

ניתן לפנות בנושאי הגשת בקשה למלגת סיוע ONLINE למייל: Milgaonline@technion.ac.il

*** מועד אחרון להגשת בקשות למלגת סיוע לסמסטר חורף תש"פ - 22.10.19, לאחר מועד זה לא יהיה ניתן להגיש בקשות סיוע לסמסטר זה.

*** מועד מאוחרים להגשת בקשות סיוע (סטודנטים וותיקים) לתש"פ, יפתח שבוע לפני תחילת סמסטר אביב.