פרויקט "עתיד נאור" 2019

החלה ההרשמה לפרויקט חברתי – תעסוקתי של חברת החשמל לישראל "עתיד נאור" 2019.

התכנית מחפשת סטודנטים/יות ותיקים, תושבי הפריפריה, המעוניינים להשתלב בארגון תוך

ליווי מקצועי של מהנדסי החברה במהלך הלימודים.

משתתפי הפרויקט זכאים למלגת לימודים, מענק חודשי והעסקה בחברה בסיום הלימודים!!!

הגשת מועמדות בקישור - https://careers.iec.co.il/requisition.html?id=2302