מלגות מטעם "הקרן למען בני ירושלים בטכניון" תשע"ט

הגשת הבקשות למלגות המוענקות מטעם "הקרן למען בני ירושלים בטכניון" לשנה"ל תשע"ט החלה!

המלגה מיועדת עבור סטודנטים/יות המתגוררים/ות בירושלים וסביבתה.

לזכאים מגיעה מלגה בסך 5,000 ₪ לשנה !!!

יש למלא באופן מקוון את טופס הבקשה המצורף (DOCX) ולהעבירו במייל בליווי האסמכתאות ל- elsima@technion.ac.il

 ** ניתן לקבל את טופס הבקשה גם במשרד היחידה לסיוע בלשכת דיקן הסטודנטים.

 מידע נוסף אודות הקרן והמלגות בהודעת הקרן לסטודנטים המצורפת לפוסט (DOCX).

תאריך אחרון להגשת הבקשות – 10.03.2019