מלגות קרן ענבר לשנת תשע"ט

הגשת הבקשות למלגות קרן ענבר ע"ש ענבר עטיה הי"ד מטעם המרכז למורשת המודיעין לשנה"ל תשע"ט החלה.

המלגות תחולקנה לסטודנטים/יות העוסקים/ות בגין כתיבת עבודות מחקר ופרויקטים לחקר הטרור ודרכי ההתמודדות עמו.

מלגה על סך – 7,500 ₪ לזוכים!!!!

 על מנת להגיש בקשה יש לצרף את האסמכתאות הנדרשות ולשלוח ב 2 עותקים אל הכתובת המופיעה בקול הקורא המצורף (PDF) .

פרטים נוספים באתר קרן ענבר – www.keren-inbar.org.il

ניתן להגיש מועמדות עד - 31.01.2019

המלגות יוענקו בטקס השנתי שיתקיים בחודש מרס 2019