מלגת קרן בני מערוף לסטודנטים דרוזים

נפתחה ההרשמה למלגת קרן בני מערוף לסטודנטים בני העדה הדרוזית.

המלגה מיועדת לסטודנטים הלומדים מדעים מדוייקים.

סטודנטים בתוכנית עתידים, עתודאים, מלגאי אימפקט אינם זכאים למלגה מהקרן.

המועד האחרון להגשת הבקשה הינו 31/12/2018.

יש לשלוח את טופס הבקשה (PDF) בצירוף המסמכים הדרושים בדואר רגיל בלבד לכתובת:

 קרן בני מערוף, ת.ד. 5, שפרעם 20200