פרסי קרן אברהם שרוני תשע"ט

נפתחה ההרשמה לפרסי קרן אברהם שרוני מטעם עמותת המרכז למורשת המודיעין לתשע"ט.

התכנית מעניקה פרסים לסטודנטים בעלי רקע בעשייה ותרומה לקהילת המודיעין לרבות פעילויות בעלות ערך מודיעיני.

סך הפרסים עומד על 18,000 ₪ ויחולק בין הזוכים!

להגשת מועמדות יש לעיין בקול הקורא המצורף ׁ(PDF) לצרף את המסמכים הנדרשים

ולהפנות בדואר או במייל:

אל: קרן אברהם שרוני, המרכז למורשת המודיעין (מל"מ), ת"ד 3555, רמת השרון 47134

או בדוא"ל  tmlm@intellignce.org.il

הגשת הבקשות פתוחה עד לתאריך- 31.01.2019

המלגות יוענקו בטקס במהלך חודש אפריל 2019