הלוואות קרן מלווה תשע"ט

 ניתן להגיש בקשה להלוואות מקרן מלווה תשע"ט מיום פתיחת שנת הלימודים.

 לרשותך סה"כ 28,000 ש"ח הניתנים בשני מסלולי הלוואה –

1. הלוואה רגילה עד 18,000 ₪ - אותה ניתן לקבל בכל אחת משנות הלימודים.

2. הלוואה מיוחדת עד 10,000 ₪ בשנה - מוחזרת בסיום תקופת הלימודים, ניתן לקבל עד פעמיים במהלך הלימודים ובנוסף להלוואת קרן מלווה הרגילה.

 ** ההלוואות ניתנות בתנאים נוחים במיוחד וללא ריבית.

את טופס הבקשה ודף ההסבר ניתן להוריד מאתר היחידה לסיוע בלינק המצורף.
ניתן להגיש את הבקשה להלוואה במשרד היחידה לסיוע
בימים א'-ה' בשעות 10:00-13:00.