מלגות קרן יעקב ברנדיס תשע"ט

נפתחה ההרשמה למלגות מטעם עמותת המרכז למורשת המודיעין ע"ש ד"ר אל"מ (מיל.)  יעקב ברנדיס ז"ל לשנת תשע"ט!

התכנית פונה לסטודנטים ותיקים ומצטיינים, ששירתו בשירות חובה בקהילת המודיעין, בעדיפות ליוצאי חטיבת המחקר באמ"ן.

לסטודנטים בתכנית זכאות למלגה בסך 5,000 ₪ לשנה.

על מנת להגיש בקשה יש למלא את הנספח בקול קורא המצורף (DOCX)

ולהפנות במייל בלבד עם כל האסמכתאות:

אל: ועדת השופטים, קרן יעקב ברנדיס, המרכז למורשת המודיעין (מל"מ) מייל

tmlm@intelligence.org.il.

ניתן להגיש את מועמדותכם עד לתאריך- 08.11.2018

המלגות יוענקו בטקס השנתי שיתקיים ב 15 בחודש ינואר 2019 , במל"מ.