מלגות סיוע לשנה"ל תשע"ט

החלה ההרשמה למלגות הסיוע לשנה"ל תשע"ט!

המלגה מיועדת לסטודנטים וותיקים שהחלו לימודיהם לפני תשע"ט.

את טופס הבקשה ניתן לקבל: ביחידה לסיוע בלשכת דיקן הסטודנטים, בחנות מכלו"ל, בחנות החוברות בבית הסטודנט ובאס"ר.

ניתן להגיש את הטפסים עד לתאריך - 25.10.2018 בשעות הקבלה, לחץ כאן לפירוט שעות הקבלה באתר היחידה לסיוע.

טופס ללא האסמכתאות הנדרשות לא יתקבל ולא יטופל!