הנחיות להגשת בקשת מלגת סיוע ONLINE

הרשמה מקוונת למלגת סיוע - סטודנטים ותיקים בהסמכה

עבור סטודנטים שהחלו את לימודיהם לפני שנה"ל תשפ"ב.

 סטודנטים ותיקים? מעוניינים להגיש בקשה למלגה מהבית? עכשיו זה אפשרי!

סטודנטים ותיקים בלימודי הסמכה יכולים להגיש בקשה למלגת סיוע באמצעות טופס מקוון.

בקשה למלגת סיוע ניתן להגיש פעם אחת בשנה אקדמית.

אם קיימת בקשה למלגת סיוע לשנה"ל זו, בעת הגשת הבקשה (לאחר בדיקת ההרשאות ע"י המערכת) תתקבל הודעת מערכת - לסטודנט יש כבר בקשה בטיפול.

מלגות הסיוע נועדו בראש ובראשונה להקל על הסטודנט/ית בתשלומי שכר הלימוד ו/או בעלויות נלוות.

יש לבחור את טופס הבקשה המתאים מתוך שלושה סוגי טפסים:

לכל טופס נדרשים מסמכים המפורטים בהנחיות כדלקמן:

הנחיות לצירוף המסמכים הנדרשים:

רווקים - (PDF) הנחיות למילוי טופס

זוגות -   (PDF) הנחיות למילוי טופס

משפחות -  (PDF) הנחיות למילוי טופס

את המסמכים והאישורים הנדרשים יש לצרף במקומם המתאים בטופס המקוון ולפי ההנחיות. אין צורך להגיע למשרדי היחידה, אין לשלוח טפסים באמצעות פקס או מייל.

לבירורים ושאלות ניתן ליצור קשר עם משרדנו בימי א'-ה' , בשעות קבלה 10:00-13:00 או בטלפון 8292535/8, משרד היחידה ממוקם בלשכת דיקן הסטודנטים, בניין פישבך.

מועד ההרשמה למאוחרים של מלגת הסיוע בשנה"ל תשפ"א בין התאריכים: 1.7.2021 - 21.10.2021

ישלח לכלל הסטודנטים מייל אישי המודיע על פתיחת מועד להגשת בקשות סיוע. מומלץ  לעקוב אחרי פרסום באתר היחידה לסיוע ובדף הפייסבוק של לשכת דיקן הסטודנטים.

 מטעמי פרטיות, אנו לא משוחחים על ענייני סטודנטים, אלא עם סטודנטים עצמם.

אופן בקשת ערעור

המועד להגשת ערעור אודות ההחלטה יצוין במייל האישי, הנשלח לאלה שבקשתם נדחתה.

  • הזכאות לקבלת מלגת סיוע נבדקת על סמך קריטריונים סוציו אקונומיים.
  • סטודנטים בתוכניות ובמלגות כגון: שוליך, מושל, IMPACT, PEF, עתידים לתעשייה, עתידים, הישג, תוכנית מצויני עתודה (כגון ברקים ופסגות), הישגים להייטק, תוכנית למצוינים, מבטים וכו' - אינם זכאים לסיוע נוסף. 
  • מלגות הסיוע אינן מיועדות לסטודנטים הלומדים בלימודי חוץ או בתוכניות חוץ תקציביות (בעלות שכ"ל חוץ תקציבי)
  • פניות ללא אישורים מתאימים לא תטופלנה!!!

בהצלחה בלימודים