מלגות

מלגות סיוע לסטודנטים חדשים

מידע כללימלגות מוטורולה 2009 גוסטבו הוכמן
הטכניון מעניק מלגות סיוע לסטודנטים מן המניין בכפוף למדיניות חלוקת המלגות שנקבעה. חלוקת המלגות נעשית על-פי קריטריונים שהם סוציו-אקונומיים בעיקרם. המלגות מחולקות אחת לשנה.

הגשת בקשות
כל מועמד/ת לטכניון מוזמן/ת להגיש בקשה למלגה בזמן הרישום ללימודים או בכל מועד אחר עד יום פתיחת שנת הלימודים באתר.

הערה: סטודנטים הלוקחים חלק בתוכניות ובמלגות כגון: "נ.ע.מ", "תוכנית המצוינים" וכו', אינם זכאים לסיוע נוסף.

קריטריונים בסיסיים לקבלת המלגה

  • המלגות מוענקות על בסיס מצבו הכלכלי של הסטודנט/ית ושל משפחתו/ה.

מצב כלכלי - הכנסות ברוטו לנפש במשפחת הסטודנט/ית (מכל מקורות ההכנסה הקיימים).

מועדי הגשה
סטודנטים חדשים יכולים להגיש בקשתם למלגת סיוע בכל עת לאחר קליטת מועמדותם לטכניון באתר . באתר יש להקיש מספר תעודת זהות ומספר תיק.

אופן מתן התשובות לבקשה למלגת סיוע (חדשים)_STZ7332
תשובה מיידית לבקשת המלגה ניתנת עם הקבלה לטכניון ונשלחת אוטומטית ממערכות המחשב עפ"י טופס ההצהרה בהרשמה למלגה באינטרנט.

לאחר בדיקת האישורים, נשלח מייל למבקש המלגה, המאשר את קבלת כל האישורים ואת סכום המלגה הסופי שנקבע בהתאם לאישורים שנתקבלו.

בצמוד למועד התשלום הראשון של המלגה, יישלח מייל הסבר לסטודנטים זכאים (בלבד) בסוף חודש דצמבר.

המלגה מועברת ישירות למחלקת חשבונות סטודנטים, והעברת כספי המלגה לחשבון הבנק של הסטודנט/ית מתבצעת בשני מועדים: בסוף דצמבר ובפברואר.

הערה: סטודנט/ית המעוניין/ת לקבל הסבר להחלטה באשר לקבלת המלגה, מוזמן למשרדנו בשעות הקבלה. מטעמי פרטיות, אנו לא משוחחים על ענייני סטודנטים, אלא עם סטודנטים עצמם.

מכתבי תודה
כל סטודנט המקבל מלגת סיוע חייב בכתיבת מכתב תודה לתורם. פרטים יישלחו לסטודנטים במייל אישי מאגף קשרי ציבור ופיתוח משאבים.

אנו מאחלים לך לימודים מרתקים ומזמינים אותך להסתייע בשירותי לשכת דיקן הסטודנטים!

מלגות סיוע לסטודנטים ותיקים

מטרה
מלגות הסיוע נועדו בראש ובראשונה להקל על הסטודנט/ית בתשלומי שכר הלימוד ו/או בעלויות נלוות . המלגה מוגשת אחת לשנה אקדמית.

מועדי הגשה
בחודשים יולי-אוגוסט בכל שנה, נשלח לכלל הסטודנטים מייל אישי המודיע על פתיחת מועד להגשת בקשות סיוע (נא לעקוב אחרי פרסום באתר).IMG_1896

* מועד מאוחרים/לנרשמים באיחור - בשבועיים הראשונים של סמסטר אביב.

אופן הגשת בקשה למלגה
את טופס הבקשה יש לרכוש בחנות "מכלול", לצרף את כל המסמכים והאישורים הנדרשים (מידע נוסף), ולהעבירם באופן אישי ליחידת הסיוע, הממוקמת בלשכת דקן הסטודנטים, בבניין פישבך, קומה 1 (כניסה מהמדרחוב ליד בניין אולמן).

לתשומת לב: פניות ללא אישורים מתאימים לא תטופלנה!

הערה: סטודנטים הלוקחים חלק בתוכניות ובמלגות כגון: "שוליך"," נ.ע.מ", , "Pef" , "Moshal" תוכנית המצוינים וכו' - אינם זכאים לסיוע נוסף.

אופן מתן תשובה לבקשת מלגת סיוע
מתן התשובה למבקשי המלגה נעשה באמצעות מייל אישי, הנשלח בתחילת חודש דצמבר. מבקשי מלגה שבקשתם נדחתה – מקבלים תשובה שלילית באמצעות מייל, בצירוף הסבר להחלטה. לבירורים ושאלות ניתן ליצור קשר עם משרדנו בשעות הקבלה. מטעמי פרטיות, אנו לא משוחחים על ענייני סטודנטים, אלא עם סטודנטים עצמם.

* אופן בקשת ערעור - המועד להגשת ערעור אודות ההחלטה יצויין במייל, הנשלח לאלה שבקשתם נדחתה.

אופן ביצוע תהליך העברת כספי המלגה לחשבון הבנק של המבקש/ת
עם קבלת ההחלטה על גובה המלגה, יועבר זיכוי לחשבון המבקש/ת במחלקת חשבונות סטודנטים.  סכום המלגה מועבר לחשבון הבנק בשני מועדים - מחצית מן הסכום מועברת בדצמבר, והמחצית השנייה מועברת בפברואר.

מכתבי תודה
כל סטודנט, המקבל מלגת סיוע, חייב בכתיבת מכתב תודה לתורם. פרטים יישלחו לסטודנטים במייל אישי מאגף קשרי ציבור ופיתוח משאבים .

מלגות חוץ

מלגות חוץ

יחידת הסיוע דואגת להעמיד מלגות מגורמי חוץ לטובת סטודנטים הנזקקים לעזרה כלכלית נוספת, מעבר למלגות הסיוע שניתנות ע"י דיקן הסטודנטים.

עמותות ותוכניות חיצוניות לטכניון מסייעות במלגות ייחודיות לסטודנטים מקבוצות מגוונות באוכלוסייה. המלגות מיועדות לסיוע בשכר-לימוד, וחלקן גם מסיעות במימון עליות הקיום במהלך תקופת הלימודים.

קבלת תמיכה באמצעות מלגות מגורמי חוץ מותנית בהמלצת צוות היחידה לסיוע, לאחר שקוימה פגישת ייעוץ עם הסטודנט בנושא.

רשימת מלגות חוץ:

table-of-outside-scholarships
שם המלגהתיאוראתר אינטרנט
שוליךהמלגה מיועדת לסטודנטים המתחילים את לימודיהם בשנה"ל הקרובה, לבעלי מודעות חברתית גבוהה המעוניינים להיות חלק ממנהיגות המחר של ישראל. המלגה ניתנת בכל שנת לימוד ועומדת על סך 30000 ₪. שוליך
קרן "הישג"מיועד לחיילים בודדים. הגשת בקשה באתר של אגודה למען החייל. קרן "הישג"
קרן IMPACTמיועד לחיילים בעלי תעודת לוחם או תומכי לחימה , מצב סוציו אקונומי קשה. קרן IMPACT
קרן גרוסמיועד לחיילים משוחררים.קרן גרוס
קרן אייסףהקרן הבינלאומית לחינוך הינה ארגון חברתי ציוני, הפועל לשוויון הזדמנויות באמצעות השכלה גבוהה ופיתוח מנהיגות אקדמית-חברתית. הקרן תומכת בסטודנטים מבטיחים יוצאי צבא/ שירות לאומי מלא המגיעים מהפריפריה הכלכלית והחברתית של ישראל. המלגה מותנית בהשתתפות בתוכנית מנהיגות ומעורבות חברתית. מלגת אייסף מעניקה מלגה משמעותית בשיתוף המוסד האקדמי ושותפים נוספים לצד ליווי אישי לחבריה לאורך כל הדרך. מלגת תואר ראשון: 20,000 ₪ (מתוכם – 10,000 ₪ אייסף, 5,000 ₪ הטכניון, 5,000 ₪ פר"ח). בנוסף יש מלגות לתארים מתקדמים. תהליך הקבלה לתוכנית לשנה"ל הבאה יחל בחודש מאי השנה. קרן אייסף
נעמתמלגות לסטודנטיות הלומדות לתואר ראשון משנה ב' ללימודים. טופס בקשה ניתן להורדה מהאתר.
נעמת
תוכנית עתידיםמיועד לבני נוער מהפריפריה.תוכנית עתידים
תוכנית עתידים לתעשייההתוכנית מיועדת לבוגרי שרות צבאי תושבי הפריפריה. תוכנית עתידים לתעשייה
מלגת מפעל הפיסמלגה מטעם מפעל הפיס.מלגת מפעל הפיס
מלגה לתושבי נשר עיריית נשר בשיתוף עם הטכניון מעניקה מלגות לסטודנטים תושבי נשר הלומדים לתואר ראשון.סטודנטים תושבי נשר שמשפחתם מתגוררת בנשר ו/או שמתגוררים בנשר מעל 3 שנים, הטיפול בבקשות נעשה אחת לשנה.
מלגה לתושבי נשר
קרן בני ירושליםהקרן מיועד לסטודנטים המתגוררים בירושלים וסביבתה הקרובה. מועדי הגשה המלגה יפורסמו בהודעות לשכת דיקן הסטודנטים
המרכז הישראלי לילדות טובה יותרהמרכז מעניק מלגות לסטודנטים רמלאים . גובה המלגה הינו 20,000 ש"ח לשנה, לכול אחת משנות הלימוד. יש להגיש את בקשת המלגה לד"ר אפרת גמזו 08-9771879 או 054-5982585.המרכז הישראלי לילדות טובה יותר
מלגת ארגון השומר החדשארגון השומר החדש מעניק מלגות לימודים בסך 10,000 ש"ח בשנה לסטודנטים מובילים ומרכזי הפעילות השוטפת במצפים השונים.מלגת ארגון השומר החדש
קרן זאביקמיועד ליוצאי סיירת צנחנים. למידע נוסף לחץ כאןקרן זאביק
מלגת היא"סמיועד לסטודנטים שהשלימו לפחות סמסטר לימודים מלא, עולים חדשים. הנחיות וטופס בקשה באתר הקרן.מלגת היא"ס
מלגת משרד החינוך לסטודנטים בדואיםהמלגה מיועדת לסטודנטים בדואים. מועדי הגשה המלגה יפורסמו בהודעות לשכת דיקן הסטודנטיםמלגת משרד החינוך לסטודנטים בדואים
מקרן "בני מערוף" למען הדרוזיםמלגה מיועדת לסטודנטים דרוזים הלומדים שנה שנייה ומעלה. סטודנטים עתודאים ומקבלי מלגות אימפקט, פר"ח ומעורבות חברתית אינם זכאים למלגה ובקשתם לא תדון כלל. מועדי הגשה המלגה יפורסמו בהודעות לשכת דיקן הסטודנטים
מלגות משרד החינוך לסטודנטים דרוזים וצ'רקסים מלגת משרד החינוך לסטודנטים דרוזים וצ'רקסים.מלגות משרד החינוך לסטודנטים דרוזים וצ'רקסים
מענקים והלוואות של משרד החינוך טפסי הלוואות של משרד החינוך לשנת הלימודים ניתן לרכוש בחנות "מכלול" שבטכניון . מענקים והלוואות של משרד החינוך
קרן ענבר
קרן לעידוד עבודות מחקר ומעשים ראויים לציון בתחום חקר הטרור ודרכי ההתמודדות עמו. קרן ענבר
מלגת ארגון יוצאי מרכז אירופה ארגון יוצאי מרכז אירופה מעניק מלגות לימודים. המלגה מיועדת ליוצאי מרכז אירופה (מארצות דוברות גרמנית) וצאצאיהם, החל מהשנה השנייה לתואר ראשון. פרטים נוספים ניתן לקבל באתר הארגון .מלגת ארגון יוצאי מרכז אירופה
מלגת עירית רמלה לתושבי רמלהעיריית רמלה מעניקה מלגות לסטודנטים תושבי העיר בגובה 1,500-3,000 ₪ על פי קריטריונים סוציו אקונומיים ותמורת פעילות חברתית. פרטים נוספים ניתן לקבל באתר.מלגת עירית רמלה לתושבי רמלה
מלגת ארגון CNEFארגון CNEF מציע מלגות לסטודנטים דוברי צרפתית. מידע נוסף בעברית לחץ כאן ולמידע נוסף בצרפתית לחץ כאן.מלגת ארגון CNEF
מענק השתתפות במימון לימודים לילדי נכי צה"לאגף השיקום של משרד הביטחון מעניק מענק השתתפות במימון לימודים אקדמאים לילדי נכים עפ"י הוראת אגף השיקום מס'80.21.מענק השתתפות במימון לימודים לילדי נכי צה"ל
מושלמלגה לסטודנטים המתחילים שנה א. מושל
רשם הקרנותהאתר הרשמי של רשם הקרנות המפרסם מידע אודות קרנות המעניקות מלגות ופרטים על דרך קבלתן.רשם הקרנות
מלגת אירתקאמלגות לסטודנטים לתואר ראשון בני החברה הערבית, הדרוזית והצ’רקסית. הרשמה למלגה מתבצעת באתר המל"ג. באתר ניתן לראות את רשימת תחומי הלימוד המועדפים, אופן בחירת הזכאים ותנאי הסף וקישור לטופס הרישום של המלגה.מלגת אירתקא
הקרן לעידוד השכלה גבוהה בפריפריהמיועד לסטודנטים איכותיים מאוכלוסיית הפריפריה שהשתחררו משירות צה"ל/ שירות לאומי/ שירות אזרחי אחרי ה- 1.1.2010. סך המלגה הינו בגובה התשלום ששולם למוסד הלימודים ולא יעלה על 10,200 ₪ עבור כל שנת הלימודים. פרטים מלאים ניתן לראות באתר.הקרן לעידוד השכלה גבוהה בפריפריה