הלוואה מיוחדת חדשה עד 10,000 ש"ח !

הלוואה עד - 10,000 ש"ח בשנה המוחזרת לאחר תום הלימודים ניתנת לסטודנטים בטכניון מקרן מלווה. הלוואה זו ניתן לקבל עד פעמיים במהלך הלימודים בנוסף להלוואת קרן מלווה הרגילה.

ההלוואה ניתנת בתנאים נוחים במיוחד וללא ריבית.

טפסי בקשה ותנאים ניתנים להורדה מאתר היחידה לסיוע או לקבל במשרדי היחידה בימים א'-ה' בשעות 10:00-13:00.