מלגת "הקרן למען בני ירושלים בטכניון"

המלגות מיועדות לסטודנטים תושבי ירושלים וסביבתה (אזור חיוג 02), הלומדים בטכניון.
גובה מלגה 4500-5000 ₪.

להלן ההודעה לסטודנטים וטופס מקוון, אותו הסטודנטים מתבקשים למלא בהקלדה בלבד ולהחזירו במייל: ShiraK@Technion.ac.il
בנוסף נדרשים הסטודנטים להדפיס את הטופס המקוון כשהוא מלא יחד עם המסמכים המפורטים בראשו, ולהעביר את כל המסמכים לגב' סימה אילוז ביחידה לסיוע כלכלי בשעות הקבלה בלבד!

בקשות של סטודנטים שלא שלחו את הטופס המקוון למייל או לא העבירו את כל המסמכים המודפסים לגב' סימה אילוז לא יטופלו!

מועד אחרון להגשה – 10.3.2017

לבירורים ניתן ליצור קשר עם שירה בטלפון: 03-6951763.